Học với giáo viên bản ngữ, người học có cơ hội lĩnh hội được tiếng Anh chuẩn và có thể nhận được những lời giải đáp chính xác cho  những thắc mắc của mình.

      Giáo viên bản ngữ gồm các giáo viên đến từ các quốc gia như Anh, Mỹ , Úc, … có bằng đại học, kinh nghiệm và chứng chỉ dạy học bằng tiếng anh được công nhận quốc tế như TESOL, DELTA, CELTA, TEFL, …