Các loại chứng chỉ quốc tế.

Loại chúng chỉ

Hình thức thi

Đợt thi

Lệ phí thi

CAM: Starters, Movers, Flyers

Tập trung thi theo địa điểm do Sở GDDT công bố

02 đợt thi hàng tháng

 (Tháng cao điểm: T1 – T8 mỗi tuần có 01 đợt thi)

500,000 đồng/ thí sinh

Toefl

Tập trung thi theo địa điểm do IIG  công bố

Mỗi 02 tháng có 01 đột thi

500,000 đồng/ thí sinh

Chứng chỉ Tiểu học quốc tế Edexcel

Thi tập trung tại địa điểm do Edexcel chỉ định.

Bài thi được chấm bởi Hội đồng khảo thí tại Anh quốc.

Tháng 6 hằng năm.

Mỗi ngày chỉ thi 01 môn: Toán/ Khoa học/ Tiếng Anh.

900,000 đồng/ môn thi/ thí sinh.

 

 

 

 

 

  

ICLC hân hạnh được tiếp đón và tư vấn chi tiết hơn về chương trình cho Quý khách hàng:

   08. 6651. 0666/ 1666/ 2666/ 3666.

   091. 772. 9932

  info@i-clc.edu.vn

   ICLC