Phương pháp giảng dạy lấy ” HỌC VIÊN LÀ TRUNG TÂM” (CCM) là phương pháp hiện đại nhất thế giới, được I-CLC nghiêm túc áp dụng  từ ngày đầu thành lập đến nay giúp cho học viên đạt hiệu quả cao trong việc tiếp thu kiến thức nhờ các tính chất tích cực và linh hoạt của nó. Mỗi học viên  được áp dụng một lộ trình học tập riêng bảo đảm sự phù hợp và đạt mục tiêu nhanh nhất.