Với mong muốn được hỗ trợ cho các học sinh và Giáo viên tại các Trường đã liên kết giảng dạy với Trung tâm Anh ngữ Liên Lục Địa (ICLC) trong suốt các năm vừa qua, ICLC xin dành chương trình ưu đãi học phí tốt nhất cho học sinh và giáo viên các trường như sau:

uu_dai_iclc

Giảm 10% học phí tất cả các khoá học tại ICLC cho học sinh theo học tại các trường có liên kết với ICLC.

Giảm 50% học phí tất cả các khoá học tại tại ICLC cho con em và các Cán bộ – Giáo viên các trường có liên kết với ICLC.

Điều kiện tham gia chương trình:

 – Có xác nhận của Trưởng phòng hoặc Hiệu trưởng.

Các khóa học áp dụng:

 – Tất cả các khóa học dành cho anh văn thiếu nhi.

 – Khóa Anh văn tổng quát/ Anh văn giao tiếp cho người lớn.

Thời gian áp dụng chương trình:

 – Không giới hạn số lượng khoá đăng ký và thời gian học.

Các điều kiện khác:

 – Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt trong bất cứ trường hợp nào.

 – Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác hay các khóa học khác mục 2.

 – Không bao gồm giáo trình

 – Không áp dụng cho các trường hợp: bảo lưu, chuyển cho đối tượng khác và hoàn lại học phí.