SÁCH TIẾNG ANH TIỂU HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA SỞ GD-ĐT

               Tiếp theo công văn số 1108/GDĐT-VP ngày 15/4/2015, Sở GD-ĐT TpHCM ra thông báo số 1540/GDĐT-VP thông báo về việc sách giáo khoa tiếng anh “Family and Friends Special Edition” là tài liệu chính thức được dùng để giảng dạy và học tập cho các lớp tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh đề án (4 tiết) và tiếng anh tự chọn bậc Tiểu học. Đi kèm SGK là sách bổ trợ như: luyện viết tiếng Anh; đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh,; Get it up,My irst Diary; Amazing Science, Math in My World.

               Trước đây, khi thay đổi giáo trình Let’s go, Sở GD-ĐT đã thẩm định bộ Family and Friends được đánh giá là phù hợp với chuẩn quốc tế vì giáo trình này được thiết kế các dạng bài học, bài tập, cấu trúc phù hợp với chuẩn Cambridge, chuẩn TOEFL

FF2

 

               ICLC đã sử dụng giáo trình này để giảng dạy liên tục trong 9 năm qua và nhận thấy đây là một bộ sách cơ bản để giáo viên và học sinh có thời gian thực hành giao tiếp.

               Ở góc độ giảng dạy trực tiếp, việc dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông không hiệu quả bởi phương pháp chỉ chú trọng đến ngữ pháp, đọc hiểu mà bỏ qua phương pháp giao tiếp. Với tiếng Anh, trên thế giới người ta đề cập giao tiếp, học sinh học xong sẽ nghe được, nói được. Cho dù sử dụng giáo trình nào, Chúng tôi luôn giữ vững mục tiêu là tạo môi trường tự nhiên để giúp học sinh giao tiếp và sử dụng tiếng Anh thực tiễn, hiệu quả nhất.

              Tiếp theo công văn số 1108/GDĐT-VP ngày 15/4/2015, Sở GD-ĐT TpHCM ra thông báo số 1540/GDĐT-VP thông báo về việc sách giáo khoa tiếng anh “Family and Friends Special Edition” là tài liệu chính thức được dùng để giảng dạy và học tập cho các lớp tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh đề án (4 tiết) và tiếng anh tự chọn bậc Tiểu học. Đi kèm SGK là sách bổ trợ như: luyện viết tiếng Anh; đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh,; Get it up,My irst Diary; Amazing Science, Math in My World.

              Trước đây, khi thay đổi giáo trình Let’s go, Sở GD-ĐT đã thẩm định bộ Family and Friends được đánh giá là phù hợp với chuẩn quốc tế vì giáo trình này được thiết kế các dạng bài học, bài tập, cấu trúc phù hợp với chuẩn Cambridge, chuẩn TOEFL

               ICLC đã sử dụng giáo trình này để giảng dạy liên tục trong 9 năm qua và nhận thấy đây là một bộ sách cơ bản để giáo viên và học sinh có thời gian thực hành giao tiếp.

                Ở góc độ giảng dạy trực tiếp, việc dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông không hiệu quả bởi phương pháp chỉ chú trọng đến ngữ pháp, đọc hiểu mà bỏ qua phương pháp giao tiếp. Với tiếng Anh, trên thế giới người ta đề cập giao tiếp, học sinh học xong sẽ nghe được, nói được. Cho dù sử dụng giáo trình nào, Chúng tôi luôn giữ vững mục tiêu là tạo môi trường tự nhiên để giúp học sinh giao tiếp và sử dụng tiếng Anh thực tiễn, hiệu quả nhất.

 

Leave a Comment

Bài viết liên quan