Truyện song ngữ cho bé: Sứ Giả Mùa Xuân – The Spring Emissary

Đọc truyện là một trong những cách nhanh nhất giúp bé nâng cao khả năng đọc hiểu, trí tưởng tượng và bồi dưỡng vốn từ vựng. Không chỉ phát triển về ngôn ngữ, bé cùng sẽ học được những bài học nhân văn được lồng ghép vào các câu chuyện, thế giới nội tâm và cảm xúc của bé sẽ phong phú hơn.

Chuyên mục Truyện song ngữ cho bé hôm nay, I-CLC gửi đến các bé câu chuyện về sự dũng cảm và hiếu thảo: Sứ Giả Mùa Xuân. Các bé có biết sứ giả mùa xuân là con vật nào và vì sao con vật đó lại được chọn không? Hãy cùng I-CLC tìm hiểu về sứ giả vinh dự này nhé!

The Spring Emissary

Long ago, four fairies were queens of the seasons: Spring, Summer, Autumn, and Winter. Each fairy has a splendid palace on a high mountainside. Only when their own season comes do they appear.

That year, for some reason, winter was taking longer. Trees and animals were shivering from the cold. Everyone was looking forward and worried about why the Spring fairy was so late.

Sứ Giả Mùa Xuân

Xưa thật là xưa, có bốn nàng tiên là nữ hoàng của các mùa: Xuân, Hạ, Thu và Đông. Mỗi nàng có một cung điện lộng lẫy trên một ngọn núi cao. Chỉ khi đến mùa của mình, các nàng mới xuất hiện.

Năm ấy, không hiểu sao mùa đông kéo dài lê thê. Cây cối và các con thú run rẩy vì lạnh. Ai cũng mong chờ, lo lắng không hiểu vì sao nàng tiên mùa Xuân lại trễ hẹn như vậy.

 

Therefore, all species held a meeting to choose the one to pick up the Spring fairy and find out the reason. The lion considered himself the healthiest and bravest, so he won the right to go and get the Spring fairy. He was eager to go.

On the first day, relying on his health, the lion walked from morning to night. As time passed, the lion gradually became exhausted, and couldn’t go anymore so he returned.

Vì thế, các con vật mở cuộc họp chọn người đi đón nàng tiên mùa Xuân và tìm hiểu nguyên do. Sư tử tự nhận mình khỏe mạnh, dũng cảm nhất nên giành quyền đi đón nàng tiên mùa Xuân. Nó hăm hở lên đường.

Ngày đầu tiên, cậy sức khỏe tốt nên sư tử đi từ sáng đến tối. Càng về sau sư tử đuối sức dần, rồi không đi tiếp được bèn quay về.

 

Seeing that the lion gave up, the peacock scoffed elegantly:

– If you want the Spring fairy to appear, the emissary must be a beautiful and splendid animal like a peacock.

The animals agreed to send the peacock on this mission. The peacock set off with her entourage, carrying many gifts and beautiful flowers.

Thấy sư tử bỏ cuộc, công điệu đà lên tiếng chế giễu:

– Nếu muốn nàng tiên mùa Xuân xuất hiện thì sứ giả phải là con vật xinh đẹp và lộng lẫy như họ nhà công đây.

Các con vật đồng ý cử chim công đi thực hiện nhiệm vụ. Chim công lên đường cùng đoàn tùy tùng, mang theo rất nhiều quà và hoa đẹp.

 

However, the road was far away and difficult, the whole group gradually became tired and sick, and the flowers and gifts had to be left on the road. In the end, the peacock had to return.

By this time, the animals were already very impatient. If they hesitate, they will miss the wonderful spring.

Thế nhưng, đường sá xa xôi và khó đi, cả đoàn dần mệt mỏi rồi bị ốm, hoa và quà tặng phải để lại trên đường. Cuối cùng, chim công đành quay về.

Đến lúc này, muông thú đã sốt ruột lắm rồi. Nếu còn chần chừ sẽ trễ mất mùa Xuân tuyệt vời.

 

At that moment, the swallow hesitated:

– Even though I’m incompetent, I still want to contribute to bringing spring back. This winter has been so long, my mother’s cough is getting worse. If it’s not for the spring sunshine, I’m afraid my mother won’t survive. I will go look for spring.

Hearing that, all species agreed.

Ngay lúc ấy, chim én ngập ngừng:

– Cháu tuy kém cỏi nhưng cũng xin góp sức để mang mùa xuân về. Mùa đông năm nay dài quá, mẹ cháu bị ho ngày một nặng. Nếu không có ánh nắng mùa Xuân, e rằng mẹ cháu không qua khỏi. Cháu sẽ đi tìm mùa xuân.

Nghe vậy, muôn loài đồng ý.

 

Even though the mother swallow was sick, she secretly plucked her thickest feathers to make a coat to protect her daughter from the cold. The swallow set off, she flew for a long time and finally arrived at the palace of the Spring fairy.

In front of the palace gate, the swallow saw a golden bird faint. Thinking the bird was cold, the swallow took off her warm coat for the bird.

Dù đang ốm nhưng én mẹ lén vặt những chiếc lông dày nhất của mình làm áo chống rét cho con. Chim én lên đường, nó bay mãi cuối cùng cũng đến cung điện của nàng tiên mùa Xuân.

Trước cửa cung điện, chim én thấy một chú chim vàng óng bị ngất. Nghĩ chú chim bị lạnh, chim én cởi chiếc áo ấm choàng cho bạn.

 

The bird suddenly disappeared and the Spring fairy appeared:

– You are a pious, kind, and brave girl. This year I am delayed in coming to the earth because the animals are not behaving. They don’t know how to love and help each other. Thanks to you, I know that good things still exist. I will choose you to be my emissary.

From then on, every time they see a swallow flying in the sky, all creatures will know that the Spring fairy is about to return to the earth.

Chú chim bỗng biến mất và nàng tiên mùa Xuân xuất hiện:

– Con là một cô bé hiếu thảo, nhân hậu và dũng cảm. Năm nay ta chậm đến nhân gian là vì các con vật không ngoan. Chúng không biết yêu thương và giúp đỡ nhau. Nhờ có con ta biết rằng điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu. Ta sẽ chọn con làm sứ giả cho ta.

Từ đó, mỗi khi thấy chim én bay liệng trên trời, muôn loài sẽ biết rằng nàng tiên mùa Xuân đang sắp về với nhân gian.

Lưu ý nhỏ cho Ba Mẹ khi đọc truyện cùng bé: Khi gặp từ mới, Ba Mẹ hãy dừng lại giải thích và hướng dẫn cách đọc cho bé, đừng cung cấp quá nhiều từ vựng trong 1 lần mà hãy dàn đều để con tiếp thu tốt nhất Ba Mẹ nhé!

Chúc Ba Mẹ và con yêu có những phút giây đọc truyện thư giãn và bổ ích! 

———–

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ LIÊN LỤC ĐỊA (I-CLC)

Địa chỉ: 46 Đường 65, KDC Tân Quy Đông, P. Tân Phong, Q7

Hotline: 0917729932

 

Bài viết liên quan