Chính sách chung

  1. Chính sách đăng ký

– Đối tượng đăng ký: tất cả các học viên từ 18 tuổi đều có thể tự đăng ký khóa học tại website i-clc.edu.vn; đối với các học viên dưới 18 tuổi, phụ huynh hoặc người giám hộ vui lòng đăng ký thay.

– Khi tiến hành đăng ký khóa học, thì xem như người đăng ký – học viên đã đọc kỹ và nắm rõ các quy định, chính sách về việc đăng ký và cung cấp, thu thập thông tin; và đồng ý với các quy định, chính sách này.

– Người đăng ký vui lòng kiểm tra kỹ thông tin đăng ký, đọc kỹ các quy định của web i-clc.edu.vn trước khi tiến hành thanh toán;

Trường hợp người đăng ký muốn hoàn tiền, i-clc.edu.vn sẽ tiến hành hoàn tiền theo chính sách hoàn tiền.

  1. Chính sách hoàn tiền và bảo lưu học phí

Vì một lý do nào đó mà học viên không thể tiếp tục tham gia học các khóa học của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét và hoàn trả/bảo lưu học phí cho bạn:

2.1. Chính sách hoàn trả

– Trước 30 ngày học đầu tiên của khóa học, bạn sẽ được hoàn trả 90% học phí (vui lòng xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của chính bạn).

– Trước 15 ngày học đầu tiên của khóa học, bạn sẽ được hoàn trả 50% học phí (vui lòng xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của chính bạn).

– Trước 05 ngày học đầu tiên của khóa học, bạn sẽ được hoàn trả 25% học phí (vui lòng xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của chính bạn).

– Sau 05 ngày trước ngày học đầu tiên của khóa học, bạn sẽ không được hoàn học phí;

Thông tin liên hệ để làm thủ tục hoàn học phí:

SĐT: 091 772 9932

Email: info@i-clc.edu.vn

2.2. Bảo lưu học phí

– Hiện tại i-clc.edu.vn không có chình sách bảo lưu học phí.

– Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ, Học viên liên hệ Bộ phận Tư vấn để được phiếu yêu cầu hỗ trợ:

SĐT: 091 772 9932

Email: info@i-clc.edu.vn

 

  1. Chính sách sử dụng

3.1. Chúng tôi cung cấp tất cả nội dung của các khóa học, chính sách ưu đãi, hoặc các nội dung khác liên quan đến các khóa học trên website i-clc.edu.vn

3.2. Bạn không được phép sao chép nội dung từ i-clc.edu.vn sang một hệ thống thứ ba khi chưa có sự đồng ý từ chúng tôi.